Links:

Nordjyske Aalborg
3. august 2018
Dyst på skærising 

Nordjyske Aalborg
4. august 2018
Hirtshals går helt i fisk


5 nordjyske fødevarehotspots er udpeget til nationalt turismeprojekt

26.marts 2018

Unikke råvarer, spændende fødevareproduktion og gastronomi på højt niveau er nogle af de vigtigste fortrin, som byer og områder langs Danmarks vestkyst har til fælles, og det skal synliggøres mere over for turister. Derfor vil Partnerskab for Vestkystturisme i samarbejde med lokale aktører nu sætte spot på 15 unikke fødevarehotspots langs Vestkysten. Heraf ligger de fem i Nordjylland.

Vestkysten er fyldt med gode fødevareoplevelser og har en lang tradition for produktion af fødevarer. Mange produkter og oplevelser er helt unikke og drives af ildsjæle, der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur. Desværre får de ikke altid den opmærksomhed, som de fortjener.

Det mener man hos Partnerskab for Vestkystturisme, der nu har udpeget 15 fødevarehotspots langs Vestkysten, heraf fem i Nordjylland. Her skal der i samarbejde med lokale partnere sættes ind med en skræddersyet indsats.

I Nordjylland drejer det sig om Skagen, Løkken, Hirtshals, Jammerbugten og Hanstholm. Fælles for de fem nordjyske fødevarehotspots, der er udpeget, er i høj grad fiskeriet, men forskellige lokale fødevareproducenter, restauranter og detailhandel er også omfattet af projektet.

– Vi har defineret et hotspot som et område med en bestemt fødevarekultur, som vi vurderer har et stort turismemæssigt potentiale, forklarer Laila Zielke, udviklingskonsulent for Partnerskab for Vestkystturisme, og fortsætter:

– I projektet vil vi samle de lokale traditioner og unikke madoplevelser i hvert hotspot i en fælles fødevarefortælling for hele Vestkysten. Det kan for eksempel være historierne bag mejeriprodukter fra Jammerbugten eller bolsjer fra Løkken. Ved at arbejde sammen langs hele kysten får vi en sådan slagkraft, at vi kan nå ud til de store internationale medier med budskabet om, at Vestkysten er en rejse værd, hvis man ønsker spændende smagsoplevelser og gastronomi i høj klasse.

Fødevareinitiativet rammer lige ned i en turismetendens, hvor gastronomi og spiseoplevelser er i høj kurs, og hvor både danskere, tyskere og nordmænd gerne rejser for at se og smage lokale fødevarer og retter.

Hos Hirtshals Fiskefestival ser koordinator Mette Jensen også store perspektiver i projektet:

– Der er mange spændende kultur- og madoplevelser på vestkysten, men også behov for, at vi står mere sammen og løfter den opgave i flok, som det er at markedsføre vestkysten internationalt og tiltrække turister. Ved at udnytte synergierne bedre, erfaringsudveksle mere og generelt bruge ressourcerne bedre, vil vi kunne give turisterne en bedre og større oplevelse, men også en bedre forståelse for, hvordan fødevareproduktion og gastronomi hænger sammen – altså styrke den fælles fortælling. Derfor har jeg også en forventning om, at vi gennem dette fælles projekt kan styrke den enkelte destination. Hirtshals er fx kendt som en af Danmarks største fiskerihavne, men vi vil gerne løfte den historie til også at omfatte det gastronomiske aspekt.

Udover de initiativer, der igangsættes lokalt med lokale kræfter, skal et konkret resultat af projektet også være, at der produceres fælles, professionelt markedsføringsmateriale i form af tekst, billeder og film, som skal være frit tilgængeligt for enhver, der ønsker at bruge det til markedsføring af fødevareoplevelser langs Vestkysten.  Derudover gennemfører projektet en indsats for at bearbejde den globale presse.

Fakta om projektet:

  • De 15 hotspots er: Skagen, Løkken, Hirtshals, Jammerbugten, Hanstholm, Thyborøn, Bovbjerg Klint, Thorsminde, Hvide Sande, Skjern Enge, Varde Å Dal, Henne/Blåvand, Fanø, Ribe og Tøndermarsken.
  • Finansieres af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme.
  • Det samlede budget er på 1,6 mio. kr.

For yderligere information kontakt venligst udviklingskonsulent Laila Zielke fra Partnerskab for Vestkystturisme (Nordjylland) på telefon 41 93 77 40 eller mail laila.zielke@hjoerring.dk

Læs mere om projektet her

Fakta om Dansk Kyst- og Naturturisme og Partnerskab for Vestkystturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst- og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele.

Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet af de 11 Vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme og de tre vestdanske regioner. Partnerskabet arbejder med at udvikle hele Vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter. Dansk Kyst- og Naturturisme varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet.

Se mere på www.kystognaturturisme.dk eller www.vestkystturisme.dk